Forgatós Táncegyüttes

A Forgatós Táncegyüttes 2009-ben alakult Makón. Célkitűzése: a Kárpát-medence népzene- és néptánckultúrájának gyűjtése, megőrzése és továbbadása, művészi értékű színpadi bemutatása, olyan bemutatók és előadások létrehozása, amelyek méltón képviselik a magyar néptáncművészetet. Ugyanakkor szeretne hozzájárulni a hazánkban élő etnikumok népzenéjének és néptáncművészetének hiteles megismertetéséhez.

Az Együttes tagjai Makó és a kistérség településein élő tanulók és dolgozó fiatalok, akik vállalják, hogy szűkebb hazájuk Csongrád megye, és a Kárpát-medence néptáncait anyanyelvi szinten elsajátítsák, tanulmányozzák és színpadra állítsák. A táncok tanulmányozása mellett nagy hangsúlyt fordítanak az eredeti népviseletek megjelenítésére is. Az Együttes jelenleg négy csoporttal dolgozik. A Bóbita csoportba óvodás – 3 éves kortól-, az Aprólábak csoportban az általános iskola alsó tagozatos gyermekei ismerkednek a népi játékokkal. A Fürgelábak csoportba a felső tagozatos gyerekek, még a felnőtt csoportba a középiskolás, és a dolgozó fiataok sajátítják el a magyar néptáncokat. A próbák során a táncosok néprajzi oktatásban is részesülnek, hiszen nem csak az adott tájegység néptáncát, hanem annak szokásait, és viseleteit is megismertetik velük az oktatók.

Az együttes évadonként új bemutatókkal jelentkezik és arra törekszik, hogy repertoárja mindig új színekkel gazdagodjék, úgy a koreográfiák, mint az előadások szerkezete és dramaturgiája által. Az Együttesben folyó napi oktatás eredményeként mára Csongrád megye, és az országos néptánc mozgalom egyik meghatározó táncegyüttese a Forgatós. Mind a vezetők, mind a táncosok arra törekszenek, hogy amatőr táncosként is a profizmust képviseljék. A folklórműsorok mellett a Forgatós Táncegyüttes sikeresen mutat be táncszínházi produkciókat is, mint a „Talpra Magyar”,” Aki Magyar velünk tart" ,"Betlehemi csillag üzenete" , "Tiszta szívvel", "Rege a csodaszarvasról", „Itt élned, halnod kell”, „Trianon” című történelmi táncjátékok.
A táncjátékok sikeréhez az alábbi kiváló zeneszerzők, illetve színészek is hozzájárultak: Koltay Gergely, Victor Máté, Pál István Szalonna, Rossa László, Gombai Tamás, valamint Bodnár Vivien, Fehér Nóra, Ruttkay Laura, Szentgyörgyvári Laura, Makrai Pál, Benkő Péter, Sipos Imre, Vadkerti Imre, Varga Miklós, Varga Szabolcs, Laklóth Aladár, Borovics Tamás, Gömöri Krisztián, Rédei Roland színművészek.

Az Együttes csoportjai állandó résztvevői belföldi és külföldi fesztiváloknak egyaránt, ahonnan minden alkalommal, díjakkal, és kiváló szakmai elismerésekkel térnek haza. Az Együttes gyermek csoportjai tagja az Örökség Gyermek Néptánc Egyesületnek, és rendszeres, nyertes pályázója a Csoóri Sándor programnak, melynek köszönhetően 2017 óta mind a koreográfiák, mind a ruhatár széles körben bővülhetett.

„A tánc nemcsak az értelemmel való gondolkodás művészete, hanem egész létünkkel való légzés és az élet művészete. Az erőszakmentesség rendkívüli iskolája. Megtanít minket tudatalatti hatalmaink és erőink ellenőrzésére és vezetésére.” Mireille Négre

"Makó múltbeli szellemi fejlődését nagyban elősegítette, hogy kétszázhúsz évig megyei székváros volt, és a török utáni Csanád megyének legfejlettebb települése. A vonzásába tartozó területnek nem csupán közigazgatási vagy piackörzeti, de művelődési központja is lett. „Várossá fejlődése során —szellemi központja lett a Maros folyó alsó szakaszának, éspedig azon vidéknek, ahová a szomszédos kultúrcentrumok: Szeged, Arad, Temesvár és Hódmezővásárhely hatósugara nem terjedt ki. E fejlődés során alakult ki Makó kultúrarca, amelyen az általános vonások mellett olyan egyéni színeket is felismerhetünk, amelyek a makói lelket minden más vidékétől megkülönböztetik. A hajduvárosokhoz hasonlóan körömszakadtáig harcoltak korábbi szabadalmas jogaiért. Ezért nevezte Bálint Sándor Makót az Alföld legjellegzetesebb, legöntudatosabb parasztvárosának." (Tóth Ferenc).

The Forgatós Dance Ensemble was founded in Makó in 2009. Its objective is to collect, preserve and transmit the folk music and folk dance culture of the Carpathian Basin, to have stage presentation of artistic value, to accomplish performances and shows that represent Hungarian folk dance worthily.

At the same time, the ensemble would like to contribute to the authentic introduction to the folk music and folk dance of the ethnicities living in our country. The members of the ensemble are students and working youth living in Makó and its surrounding settlements. The dancers commit themselves to learning, studying and performing the local folk dances as well as of the Carpathian Basin at a high level. In addition to studying dances, great emphasis is placed on the display of original folk costumes. The dance ensemble has four groups. In Bóbita (topknot) group kindergarten kids from the age of 3 and in Aprólábak group (tiny feet) primery school pupils are making acquaitances with folk games. In Fürgelábak (spry feet) children from the age of 10, while in Felnőttek (adults) group high school students and  working young people master the steps of Hungarian folk dances. During rehearsals, the dancers also receive ethnographic instruction, as they are introduced not only to the folk dance of the given area, but also to their customs and attire. Each season, the dance ensemble introduces new performances and strives to enrich their repertoire with new colors, both in the structure and dramaturgy of the choreographies and performances.  As a result of the daily instructions and practicing, Forgatós is one of the dominant dance ensembles of Csongrád County and the national folk dance movement.  Both leaders and dancers strive to represent professionalism even as amateur dancers. In addition to folklore performances, Forgatós Dance Ensemble has successfully performed dance theater productions such as "Talpra Magyar" (Get on your feet), "Aki Magyar velünk tart" ("Who is Hungarian Come With Us"), "Betlehemi csillag üzenete" ("Message from the Star of Bethlehem", "Tiszta szívvel" ("With pure Heart"), "Rege a csodaszarvasról" ("Saga of the Miracle Deer"), "Itt élned, halnod kell", ("You must live and die here"), and "Trianon" a historical nautch. The following great composers and actors contributed to the success of the dance theatre performances: Koltay Gergely, Victor Máté, Pál István Szalonna, Rossa László, Gombai Tamás, valamint Bodnár Vivien, Fehér Nóra, Ruttkay Laura, Szentgyörgyvári Laura, Makrai Pál, Benkő Péter, Sipos Imre, Vadkerti Imre, Varga Miklós, Varga Szabolcs, Laklóth Aladár, Borovics Tamás, Gömöri Krisztián, Rédei Roland. All four groups of Forgatós are regular participants of both domestic and foreign festivals, from where they return each time with prizes and excellent professional recognition. The children groups of the ensemble are members